יום חמישי, 29 בנובמבר 2018

בית הספר הקהילתי באר גנים מצטרף לתכנית הקשר הרב דורי


בית ספר חדש בתכנית, כמעט חדש, ביישוב כמעט חדש

ברוכים הבאים

במפגש צנוע ובאוירה טובה במיוחד, נפתחה פעילות הקשר הרב דורי, בפעם הראשונה בביה"ס באר גנים ביישוב באר גנים, שניהם חדשים יחסית, במועצה האזורית חוף אשקלון.


למפגש הגיעו סבות לנכדים בקבוצה, וסבות אחרות מן היישוב, שנכדיהן אינם שותפים בקבוצה (גדולים יותר או קטנים עדיין).
מזל, המורה המובילה את התכנית  בביה"ס, הזמינה את הסבות לסבב הכרות, בו הכירו מעט התלמידים והסבות אלו את אלו, והסתבר שכל הסבות, עסוקות מאד בפעילות בישוב ומחוצה לו, בטיולים ובטיפול בנכדים, אך כולן הסכימו שחשוב להן מאד להשתתף בתכנית ולהגיע למפגשים, בשל חשיבות הסיפורים שעליהן להעביר לתלמידים הצעירים. מזל קראה שיר "להיות סבתא זה נפלא", אותו קיבלו הסבות בתם המפגש בצירוף לב של שוקולד.


בירכה את המשתתפים רות לזר, מנהלת ביה"ס, בציינה את החשיבות הרבה של התכנית בהידוק הקשר, עם התלמידים, וביה"ס ביישוב, בו מקום משמעותי לקהילה הנבנית ומתחדשת, כיוצאי גוש קטיף. ובוודאי נזכה לסיפורי אהבה ליישוב ממנו הגיעו הוותיקות.

כשהצגתי את התכנית ואת הנושא השנתי של סיפורי אהבה, מיד קפצו כל הסבות ושאלו על האפשרויות וברכו על הנושא המאפשר שותפות של ממש בין אנשים.

נערכה פעילות של "אני אוהב", כדי לצוות את הוותיקות עם התלמידים בכיתה (אלה שאינם סבות ונכדים). התלמידים קיבלו במפגש קודם, דפים ועליהם לבבות, בהם היה עליהם למלא מאכל אהוב, צבע אהוב, חודש ההולדת וכו'. עם הדפים הנ"ל עברו בין הוותיקות שנתבקשו לחתום את שמן, ליד הלב בו הפריט האהוב מתאים גם להן.

מספר החתימות הגבוה שביטא את המשותף בין התלמיד לוותיקה, היווה את הבסיס לציוות. בסופה של הפעילות נוצרו צוותים של נכד וסבתא וצוותים של שני תלמידים מול וותיקה.
בסופו של המפגש הודו הוותיקות על הפעלת התכנית והתחייבו להגיע לכל המפגשים, כשברור שהפעילות בתכנית תוביל גם לפעילויות קהילתיות נוספות.

תודה לכל הסבות שהגיעו, למזל המורה המובילה ולרות, מנהלת ביה"ס.רשמה עירית על פרי, מדריכת בית הספר ורכזת הקשר הרב-דורי במחוז דרום

אין תגובות: