יום שני, 9 במאי 2022

קול קורא לשנת הלימודים תשפ"ג

 הנכם מוזמנים לקחת חלק במסע משותף בזמן המחבר עבר, הווה ועתיד בסביבות טכנולוגיות.

התוכנית תורמת ליצירת שיח בין-דורי תוך למידה הדדית חווייתית באמצעות כלים טכנולוגיים בסביבות משתנות.

התכנית מצמצמת פערים דיגיטליים, מביאה לשינוי עמדות ולקבלת האחר בקהילה תוך כדי תיעוד הסיפורים האישיים של המבוגרים במאגר לאומי

ומעניקה לדור העתיד כישורים רגשיים-חברתיים (SEL) ולאזרחים הוותיקים תחושת משמעות, מסוגלות ופיתוח כשירויות למאה ה-21.

התכנית פועלת במערכת החינוך מזה 22 שנים בהיקף ארצי בהתאמה ליעדיה ומטרותיה.

תרומת התוכנית לעיצוב עתיד החינוך – למה חשוב לבחור בתוכנית?

  • למידה משמעותית וחוויתית של ההיסטוריה מגוף ראשון תוך שימוש בידע טכנלוגי ובכישורי מנהיגות ומעורבות קהילתית.
  • שימוש חוזר בסיפורי המורשת ולקחי העבר כדי ליצור פתרונות חדשים.
  • התוכנית מיצרת ערך חדש וכשירות טרנספורמטיבית בקרב התלמיד לעתיד הרצוי האישי שלו מתוך ניסיון העבר של שותפו המבוגר.
  • מודל התכנית מיישם פעלנות אישית ושיתופית המפתחת תחושת עצמיות ויכולת בה התלמיד ממלא תפקיד מרכזי בשילוב המבוגרים בקהילה.
  • התכנית רלוונטית, מתאימה עצמה למציאות המשתנה (זמישות) ומאמצת פתרונות חדשים ושיתופי פעולה מגוונים.
  • מעודדת שלמות אישית וקולקטיבית לחברה בעלת יציבות ומודעות רגשית. חברה כזו היא חברה בריאה יותר, קשובה יותר, אחראית ומאוזנת.
  • התוכנית מקדמת את מעגל הלמידה(AAR) באמצעות מודלים שונים יצירתיים ומגוונים לכל הקשת החינוכית בכל הסקטורים בחברה

הצטרפו אלינו ונעשה טוב, לתלמידים ולמבוגרים, למשפחות, לבית הספר ולקהילה!

קול קורא תשפ"ג  +  הרשמה להצטרפותאין תגובות: