יום ראשון, 9 בינואר 2022

מפגש היסטורי במקום היסטורי - תלמידי הישיבה התיכונית "תקוות יעקב" עם ותיקי העמק, באתר שימור תחנת רכבת העמק, כפר יהושע

 6 ותיקים ו 18 תלמידים נפגשו הבוקר בחצר אתר המורשת רכבת העמק בכפר יהשוע לפתיחת תכנית "הקשר הרב דורי".

נכון, המציאות מנעה ממספר ותיקים ותלמידים להגיע (בידוד, קורונה...), אבל זה לא העיב על ההתרגשות במפגש. 

התכנסנו בחצר האתר היפהפה של רכבת העמק למפגש הכרות.

הרב בועז, מנהל ביה"ס קשר בברכתו בין פרשת השבוע, פרשת "וארא" לבין המפגש המרגש, תוך הבאת הפסןק "בנערינו ובזקננו נלך" - והרחיב על החיבור הבין דורי בימי העבדות של בני ישראל במצרים, ציפי הוסיפה את הפסוק "מזקנים אתבונן" כחלק מהלוגו של התוכנית והחיבור הנוסף למפגש בין דור הצעירים לדור הותיקים, תוך הסבר על התוכנית ומהלכה. דקלה , מנהלת האתר הרחיבה וספרה על האתר ומשמעותו.

בהמשך, שני המחנכים - שימי סעדה וחגי נבון הנחו את הפעילות "טווים את הקשר".

לאחר ההכרות, התחלקו התלמידים לשתי קבוצות - קבוצה אחת נכנסה למוזיאון  לצפות בסרטון ולשמוע את סיפורה של רכבת העמק, והקבוצה השניה, שקבוצות קטנות - החלה בתיעוד הסיפר של הותיקים.

אחר כך הקבוצות התחלפו.

היה מפגש מרגש, במזג אויר נפלא, בשיתוף פעולה וחיבור בין הישיבה התיכונית, אתר המורשת של רכבת העמק, התוכנית "אמץ אתר", והותיקים הזוכרים את הנסיעה ברכבת העמק, ויש להם קשר מיוחד עם רחל מהאתר.

בהצלחה!מפגש ותיקים ותלמידים באויר הפתוח

מנהל ביה"ס הרב בועז מברך

הדרכה במוזיאון ע"י רחל

שיחות אישיות לתיעוד הסיפורים


אין תגובות: