יום שישי, 22 בפברואר 2019

הקשר הרב דורי רשמים וחוויות: בס"דפעילות מקדימה  לתלמידים לפני מפגש פתיחה בביה"...

הקשר הרב דורי רשמים וחוויות: בס"ד
פעילות מקדימה  לתלמידים לפני מפגש פתיחה בביה"...
: בס"ד פעילות מקדימה  לתלמידים לפני מפגש פתיחה בביה"ס דוגמא עוזיאל בנים כשבועיים לפני ט"ו בשבט נפגשנו בביה"ס עם פעילות...

אין תגובות: