יום רביעי, 8 בינואר 2014

בי"ס בן גוריון, רמת גן עושה שימוש בסביבת ה- wiki בתהליך התיעוד.


 
 
בי"ס בן גוריון ברמת גן, עושה שימוש בסביבת הוויקי לתיעוד סיפורי המשתתפים.

סביבת וויקי /Wiki היא כלי בפורטל העיר רמת גן שמובילת התוכנית דבי גל און ורכז התקשוב הבית ספרי, עשו בה שימוש לצורך תיעוד שמירה ומעקב  של הסיפורים.

מידי שבוע מעלים התלמידים והמבוגרים את סיפורם המעודכן לסביבת הוויקי. כך ניתן לראות כל סיפור בתהליך התהוותו.

בנוסף, מגבים בביה"ס את הסיפורים על התקן נשלף (disk on key) כדי שיוכלו לעבוד גם בעת בעיה ברשת האינטרנט.

 

מומלץ להיכנס לסביבות ולקרוא את הסיפורים.

 

מצורפים דבריה של רות קמר – מנהלת פורטל החינוך ברמת גן

" במסגרת שבוע הגאווה שלי, אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לשימוש חכם ויפה בטכנולוגיית SHAREPOINT באתר בי"ס בן גוריון.

אהוד העלה לאתר את הפעילות במסגרת תכנית הקשר הרב דורי, תמונות וטפסים. בנוסף, פתח WIKI  לצמדים: ילד – מבוגר, לתיעוד סיפור חיים. אנא ראו"

אין תגובות: