יום שבת, 7 במרץ 2020

תיכון גולדה, פתח תקוה - מפגש סיום


במפגש חגיגי, הסתיימה היום פעילות התיעוד  ומפגשי התכנית הרב דורית בתיכון גולדה בפתח  תקווה.
הפעילות נעשתה במסגרת המודל השיתופי העירוני של מעורבות חברתית, רווחה ותכנית "הקשר הרב דורי".

את הפעילות הובילו מיכל סופר – המורה המובילה בבית הספר ומעיין ברכה – העובדת הסוציאלית מטעם אגף הרווחה.

עוד בזמן ההתכנסות, ניתן היה לראות תלמידים ומבוגרים שלא היכירו זה את זה לפני שלושה חודשים, יושבים יחד, מתעניינים זה בזה, מה שמעיד על הקשר שנוצר מעבר לתהליך התיעוד.המפגש נפתח בדברי סיכום של גב' עלוה פרחי מהאגף לשירותים חברתיים ובריאות, המחלקה לטיפול באזרח הוותיק, גב' אלה זילברמן -מנהלת המחלקה למעורבות חברתית באגף החינוך העל יסודי,  שירלי חודטוב סגנית מנהלת ביה"ס התייחסה לפעילות, לחשיבותה במערך פעילויות ביה"ס, וליאורה כהן המדריכה העירונית בתכנית "הקשר הרב דורי.

                       עלוה פרחי - האגף לשרותים חברתיים   אלה זילברמן - המחלקה למעורבות חברתית

ליאורה כהן - המדריכה העירונית לתכנית הקשר הרב דורי


מעין ברכה - עובדת סוציאלית                        מיכל סופר - המורה המובילה

הוצגה מצגת תמונות מהפעילות המשותפת.

הוקרנו הסיפורים מתוך מאגר הסיפורים של תכנית "הקשר הרב דורי" בבית התפוצות,  תוך התייחסות של המבוגרים לסיפור עצמו כמו לחוויה של הפעילות המשותפת.יש לציין כי הוותיקים דיברו על האינטראקציות שנוצרו עם הילדים והתרומה של הפעילות להם עצמם כמשתתפים.

אחת הוותיקות נשאה דברי ברכה ותודה. הוותיקים העניקו שי למורה המובילה, לעובדת הסוציאלית ולכל אחד מהתלמידים.


התלמידה  אורין דורון ביקשה את רשות הדיבור, והזמינה את המבוגרים לפנות אליהם – התלמידים בכל דבר.  טכנולוגי או כל צורך אחר. היא ציינה שהם תמיד מוכנים לעזור.


המפגש לווה בכיבוד כיד המלך מעשה ידי המשתתפים הוותיקים כמו התלמידים.החוויה הייתה עשירה ומרגשת  לכל השותפים במפגש.

אנו מצפים להמשך הפעילות ולהרחבתה בשנת הלימודים הבאה.

אין תגובות: