יום ראשון, 1 במרץ 2020

תיכון טכנולוגי נעמ"ת , פתח תקוה - מפגש סיום.


במפגש חגיגי, הסתיימה היום פעילות התיעוד במסגרת המודל השיתופי העירוני של מעורבות חברתית, רווחה ותכנית "הקשר הרב דורי".המפגש נפתח בדברי סיכום של גב' אלה זילברמן -מנהלת המחלקה למעורבות חברתית באגף החינוך העל יסודי, גב' עלוה פרחי מהאגף לשירותים חברתיים ובריאות, המחלקה לטיפול באזרח הוותיק, וליאורה כהן המדריכה העירונית בתכנית "הקשר הרב דורי".

לאחר מכן הוקרנו הסיפורים והסרטונים שהוסרטו מתוך מאגר הסיפורים.יש לציין כי עבודת התיעוד שנעשתה הייתה מקיפה ויעידו על כך התוצרים. 

את הפעילות הובילו ציפי מאסבכר – המורה המובילה מטעם ביה"ס ומלכה אשוטו העובדת הסוציאלית מטעם האגף לשירותים חברתיים ובריאות.

האזרחים הוותיקים סיכמו את התהליך שעברו וחילקו שבחים לפעילות שנעשתה.


ציפי חילקה תעודות לאזרחים הותיקים ולתלמידים השותפים.

צולמה תמונה קבוצתית של המשתתפים ומובילי התכנית.אנו מקווים כי בשנת הלימודים הבאה יורחב מודל עבודה זה ויתועדו סיפוריהם של אזרחים ותיקים נוספים.

אין תגובות: