יום חמישי, 25 בפברואר 2016

חיבור תרבויות רב-דורי בבית התפוצות

במסגרת תכנית הקשר הרב-דורי יפעילו השנה בית ספר אלון מחיפה ובית ספר יסודי ג' מדלית אל כרמל גם למידה שיתופית: קבוצות הקשר הרב-דורי של שני בתי הספר יקיימו פעילות א-סינכרונית וכן ביקורים הדדיים בבתי הספר.

לציון תחילת הפעילות המיוחדת הגיעו שתי הקבוצות למפגש משותף ומרגש בבית התפוצות.

הקבוצות סיירו בבית התפוצות ולאחר מכן נפגשו יחד לפעילות משותפת במהלכה נערכה היכרות ראשונית ומרגשת בין התלמידים והאזרחים הוותיקים שמשתתפים בתכנית.


את המפגש כיבדה בנוכחותה מנהלת בית ספר אלון, אילנה וגמן.

את הפעילות בבתי הספר מובילות יעל דסה מבית ספר אלון (בחזית התמונה שמעל) ולובנה ביראני מיסודי ג' (בתמונה למטה).

את הפעילות בבית ספר אלון מלווה צוות של הטלוויזיה הקהילתית בחיפה, שמתעד את התכנית כולה בווידאו.

תודה ליעל רוזן, שהפעילה את שתי הקבוצות.

רשמה ושמחה להשתתף: שרית יעקב, רכזת התכנית במחוז חיפה.

אין תגובות: