יום שלישי, 26 בינואר 2016

ביטוי אישי בקשר הרב-דורי - במסגרת כנס התקשוב של מחוז חיפה

ב-19.1.16 נערך כנס התקשוב של מחוז חיפה. 
בחלקו השני של הכנס נערכו סדנאות בנושאים מגוונים ואני זכיתי להעביר את אחת הסדנאות, שעסקה - כמובן - בקשר הרב-דורי.

לקראת הכנס ביקשו ממני המארגנות לא רק להציג את התכנית במסגרת הסדנה, אלא להעביר סדנה שממנה יצאו המשתתפים גם עם כלים או רעיונות חדשים.

האתגר הנ"ל דרבן אותי ליצור משהו אחר, וכך מצאתי את עצמי מתמקדת בהיבט לא שגרתי של התכנית שמדגיש את הביטוי האישי שהתכנית מאפשרת לכלל משתתפיה.

להלן הדברים שאמרתי והצגתי, כולל הצעות לתרגול:
ביטוי אישי בקשר הרב-דוריאין תגובות: