יום חמישי, 23 ביולי 2015

פתגם חצי חצי

חומרים: מכינים פתקים וכותבים עליה פתגמים כך שכל פתגם מחולק לשני חצאים בשני פתקים נפרדים.

מהלך הפעילות: מחלקים לתלמידים פתקים של כל החצאים של תחילת הפתגמים והחלק השני מחלקים לותיקים

המשימה היא שכל משתתף יחפש את המשתתף שיש  לו פתק משלים פתגם

שלב אחרון: אחרי שכולם נפגשים בזוגות, קוראים יחד את הפתגם ומספרים דברים רלונטים לו וזכרונות

אין תגובות: