יום שישי, 27 בנובמבר 2015

דויד ילין - אזרחים ותיקים מפיקים סרט ךטךוויזיה הקהילתית

במהלך שנת תשע"ה הפיקו משתתפי התכנית בבי"ס דויד ילין בתל אביב, השותפים גם למיזם של טלוויזיה קהילתית, סרט על פעילות תכנית הקשר הרב דורי בבית ספר דויד ילין.
הם תיעדו שלבים שונים של הפעילות, ראיינו את המורה שני חייבי והמדריכה ליאורה כהן ויצרו תוצר המשקף את פעילותם בתכנית.אין תגובות: