יום חמישי, 18 בדצמבר 2014

דלית אל כרמל ועוספיה מחבקות את "הקשר הרב-דורי"

תשעה (9) בתי ספר בדלית אל כרמל ובעוספיה צפויים להפעיל בשנת הלימודים הנוכחית את תכנית הקשר הרב-דורי: 5 בתי ספר יסודיים, חטיבת ביניים אחת ושני תיכונים, במסגרת המחויבות האישית.

את הפעילות המרשימה והמרגשת מנחה בבתי הספר אכלאס גדבאן, שמובילה בעצמה את התכנית כבר 10 שנים בבית ספרה דליה א'.

להלן פירוט קצר על בתי הספר שייקחו חלק בפעילות הענפה.
בנוסף לתוצרים שמפורטים להלן וכחלק מהפעילות יתועדו סיפורי המורשת גם במאגר סיפורים מתוקשב!

דליה א' – מנהל רושדי חסון, 3 קבוצות:
- כיתה ה' 2 עם המורה היאם נסרלדין, מתעדים את פורצי הדרך הראשונים בכפר – תוצר סופי חוברת
- כיתה ג'2 עם המורה אכלאס גדבאן מתעדים סיפורי סבתא מן העבר ועושים פרויקט למידה שיתופית עם בי"ס "פרס נובל" בראשון לציון ­– תוצר סופי ספרון
- כיתת גן חובה 1, עם המורה רונית כיואן – הסבים מגיעים לגן ומספרים סיפורים אישיים, צוות הגן מסייע בתיעוד הסיפורים והתוצר הסופי ­– חוברת

דליה ג' - מנהל סאלח קדור, המחנכת לובנא ביראני, כיתות ד'.

אלאשראק, מנהלת אכראם להיאני: 
פעילות משותפת עם בית הקשיש, בהנחייתה של המורה ענת שאהין – יתעדו את סיפורי המבוגרים

עוספיה ע"ש פרוק שכידם, המנהל סעיד אבו פארס:
המורה המובילה אמאל אבו פארס – כיתות ד'; מתעדים שירים מן העבר, התוצר הסופי ספרון

עוספיה ג', המנהלת עביר כיוף: 
המורה המובילה הוידה עלו, יפתחו בסמסטר הבא – יתעדו סיפורים בנושא עוספיה

עוספיה א', מנהל נאיף מנסור:
מורה מובילה אבתסאם מנסור, יכינו חוברת למאכלים דרוזיים אותנטיים

אורט רונסון, מנהלת סועאד אבו רוקן:
המורות המובילות - רינאן כמאל ולינה אבו רוקן, יתעדו סיפורים ויכינו חוברת מתכוני אוכל דרוזיים - כחלק מהמחויבות האישית

אורט למדעים והתנהגות, מורות מובילות וגיהה פחראלדין, סיגל נסראלדין ו מנאל עיסמי:
יתעדו סיפורים מן העבר בנושא דלית ל כרמל בכיתות ט'

חטיבת הביניים ע"ש קופטאן חלבי - מנהלת דליה נסראלדין:
מורה מוביל מוהנד נסראלדין - יתחילו בסמסטר הבא תגובה 1:

ליאורה כהן אמר/ה...

כל הכבוד על פעילות מרשימה בישוב
יישר כח