יום ראשון, 25 בנובמבר 2012

עשור לתכנית בביה"ס עליות ר"ג קשר רב דורי, תשע"ג.

עשור לתכנית הקשר הרב דורי " מזקנים אתבונן" בבית הספר עליות, רמת-גן עשור להפעלת התכנית

הקשר הרב דורי במוזיאון "עליות"
ביה"ס "עליות" חרט על דגלו את טיפוח התרבות הישראלית הערכית.  " התפיסה הקהילתית היא אחת מאבני היסוד של ביה"ס, שילובם ושיתופם של האזרחים הותיקים ושיתופי פעולה עם הקהילה, הם מייחודיותו של בית-ספרנו בטיפוח התרבות הישראלית הערכית – אני כאזרח  המדינה, אני כאזרח ישראלי !"
את התכנית מובילה בביה"ס, עדי חננאל דורון. במהלך עשור שנות פעילות צמחה והתפתחה תכנית הקשר הרב דורי בביה"ס, פנסיונרים ומתנדבים מתכנית ברוקדייל, הצטרפו והשתלבו בתכנית, הם עוזרים בארגון ובמהלך ההשתלמות. שני המתנדבים המובילים בביה"ס הם מנו גולדנברג וניסים מועלם, הפועלים בהתנדבות, מסירות והתמדה – עשור שנים !!
בכל שנה מתקיימים שני מחזורי למידה , כך שעד כה השתתפו 24 מחזורי אזרחים ותיקים בתכנית, ויש רשימת ממתינים להצטרף וללמוד.
תהליך צמיחתה של התכנית ממשיך ומתפתח בביה"ס בביה"ס קיים מוזיאון "עליות". המוזיאון מתעד את סיפורי העליה לארץ ישראל. סיפוריהם האישיים, תיעוד המורשת של הגימלאים, המשתתפים בתכנית "הקשר הרב דורי",
מהווים חלק מהמיצגים והעדויות במוזיאון. אלה סיפורי עליה אותנטיים, תיעוד ממקור ראשון. סיפורים , כפי שהתלמידים הגדירו זאת : "שלא נוכל למצוא אותם בספרי ההסטוריה".
הביקור במוזיאון "עליות", הוא חוויה מרגשת, בין פרקי התיעוד וההסטוריה , שזורים סיפוריהם של גימלאי תכנית הקשר הרב דורי. סיפורים אישיים, חוויתיים ומרגשים. בביה"ס פועלת קבוצת תלמידים נאמני מוזיאון, המנחים את חבריהם  בביה"ס. הלמידה באמצעות מוזיאון ייחודי זה, הופכת ללמידה אטרקטיבית , חוויתית ומשמעותית.

בשנת  2009  נערך ביקור של מנהלת המחוז גב' אורלי פרומן, (היום מנכ"לית משרד התרבות) עם צוות המטה והפיקוח ממשרד החינוך, מנהלת החינוך היסודי גב' תמי ג'טלני, ונציגי עירית רמת-גן, כיבד בנוכחותו גם מר איציק תומר.

סיפורו של המוזיאון, הוא סיפורם של אנשים, אזרחים ותיקים , ישראלים, כולם יחד מהווים את הפסיפס האנושי שבנה  שבנה והקים את מדינתנו.


בתאריך, 5.11.12 נפתחה שנת הפעילות העשירית בתכנית,  במפגש השני השתתפו התלמידים והאזרחים הותיקים, בסיור חוויתי במוזיאון "עליות בביה"ס, את הסיור הנחו תלמידים, נאמני המוזיאון, תמי גרין ורון מרקל, מבית התפוצות  הצטרפו למפגש החוויתי בפעילות התכנית במוזיאון "עליות" בבית-הספר.

ן

אין תגובות: