יום רביעי, 28 בנובמבר 2012

"גבעולים" - זה שם המשחק !

בית ספר "גבעולים" הינו בי"ס הפועל לפי התפיסה החינוכית-הומנסטית ואימץ את הגישה החינוכית "הוראה-דיאלוגית". "המשחק" נבחר כנושא הייחודי של בית הספר והוא עוטף את כל העשיה החינוכית והחברתית.
ב"גבעולים" אנו מפגישים את הילדים עם עולם הידע והמחשבה, האנושי והתרבותי.
התנסות בלמידה דרך משחקים מסוגים שונים מזמנת יחסים דיאלוגים בין הקולות השונים, מאפשרת מקום של יוזמה, יצירה, התחדשות חברתית ותרבותית כאחד.
אנו מאמינים ששילוב המשחק בחיי היומיום יהפוך את ביה"ס לרלוונטי, משמעותי ומאמן לחיים.

l /;

תכנית הקשר הרב דורי בשנת הלימודים תשע"ג משולבת בבית ספרנו ברוח זו, של תיעוד סיפורי המבוגרים
בנושא המשחק: משחקים של אז והיום.
התלמידים  המשתתפים בתכנית שקדו במשך שבועות רבים בהכנת תכנית אומנותית , מיוחדת לכבוד המבוגרים, שכללה שירים וברכות. התלמידים חיברו שיר מיוחד על תכנית הקשר הרב דורי.

אני מובילה את תכנית הקשר הרב דורי  זו השנה השנה הרביעית ברציפות, ובכל שנה ההתרגשות רבה,
חלק ממשתתפי התכנית הנם  סבים וסבתות של הילידים וחלקם אזרחים ותיקים . שניים מהם כבר ותיקים בבית ספרנו, עזרא סייאעתי , משתתף בתכנית זו השנה הרביעית ברציפות ואשתו  הצטרפה אליו בשנה שעברה


סרטון תמונות ממפגש הפתיחה המרגש בתאריך 21.11.12


video


 מנהלת בית הספר חני קשי עם התלמידים משתתפי התכניתבבגרכה חמה לכל תלמידי היקרים
 ולכל האזרחים  הותיקים משתתפי התכנית
 הדי שרון קירשאן
 בית הספר גבעולים , רמת-גן

אין תגובות: