יום רביעי, 4 ביולי 2012

תלמידים כותבים רשמים תכנית הקשר הרב דורי ביה"ס בילויים ר"ג

עיתון בית הספר הבילויים רמת גן
תכנית הקשר הרב דורי
חוויות ורשמים מפי התלמידים משתתפי התכנית
גליון יוני 2012

 
 

שלחה ורד ורון
 מובילת תכנית ביה"ס הבילויים רמת-גן

אין תגובות: