יום ראשון, 13 בנובמבר 2011

שבוע האזרח הותיק בישראל
טז'- כא' חשון תשע"ב, 
13-18.11.2011
יום האזרח הוותיק הבין-לאומי מצוין מדי שנה ב-1 באוקטובר. מערכת החינוך, בסיוע המשרד לאזרחים ותיקים, תציין השנה את "שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך" בין התאריכים ט"ז-כ"א בחשוון התשע"ב, 18-13 בנובמבר 2011. חוזר מנכ"ל
((תשע"ב) 9.4-2  ציון שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך, 9. תכניות לימודים, 9.4 חינוך לערכים)
מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את המורים להקדיש לנושא "כבוד הזקן ומעמדו בחברה הישראלית" 4 שעות לימוד בשבוע זה במסגרת מקצועות הלימוד ושעות החינוך  וכן בפעילות כלל בית ספרית מגוונת.
בשנה שעברה נשלחה לבתי הספר ערכת לימוד הכוללת  חומרי רקע ומערכי שיעור שנכתבו בשיתוף פעולה  בין המשרד לענייני אזרחים ותיקים  לבין משרד החינוך ובה הצעות מגוונות לפעילות ולהפעלה כלל-בית-ספרית.
תוכלו לקרוא בהרחבה גם בקישורים ב-  פורטל עו"ה בישראל, קישור לערכת פעילויות  "בזכותם"
ובאתר  אתר בית התפוצות, אתר המשרד לאזרחים ותיקים
אתר או"ח משרד החינוך

בברכה
תמי גרין
מנהלת תכנית הקשר הרב דורי

אין תגובות: