יום ראשון, 25 בינואר 2009

הקשר הרב דורי מחקר אנתרופולוגי על התכנית

נושא המחקר הוא היחסים הבין-דוריים בין ילדים בגיל בית ספר יסודי למבוגרים. במסגרת תוכנית "הקשר הרב-דורי" המשותפת לאגף לחינוך מבוגרים, למזכירות הפדגוגית ומינהל מו"ט במשרד החינוך, בה חונכים תלמידי בתיה"ס את המובוגרים ומקנים להם ידע בשימושי מחשב ואינטרנט, והמבוגרים מקנים לילדים ידע מגוון מתחומי השכלתם וניסיון חייהם, יחדיו עוסקים בלמידת חקר ומתעדים את סיפורי המורשת של המבוגרים. הנחת היסוד של התוכנית החינוכית היא כי קיים פער ידע משמעותי בין ילדים למבוגרים וכי המפגש ביניהם הנו בעל ערך לצמצומו ולביסוס יחסי-חליפין הדדיים. המחקר מתמקד בבחינתן של תועלות ועלויות חינוכיות וחברתיות הנוגעות לרווחתם ולזהותם העצמית של בני שני הדורות. המדובר במחקר אנתרופולוגי הנערך ב 2008-2009 בשני בתי ספר (יהודי וערבי) במרכז הארץ.

חוקרת ראשית: ד"ר טובה גמליאל
עוזרי מחקר: שלמה גוזמן ודנה ברשבסקי
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה אוניברסיטת בר-אילן

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.